O xenocidio penal durante a década 2006-2016 nos datos oficiais

1970 son as persoas mortas en prisión recoñecidas oficialmente polo Estado na década que vai do 2006 ao 2016.  Neste número de falecementos non van incluídos os ocorridos en Cataluña ao ter esta as competencias transferidas en materia penal, polo que os datos serían aínda máis alarmantes.

Segundo o Informe Epidemiolóxico sobre Mortalidade en Institucións Penais, en 2015 faleceron 155 internos (2,79 por cada 1.000 internos) no ámbito de prisións da Secretaría Xeral de Institucións Penais. Trátase de 27 falecementos máis que o ano anterior, no que houbo 128. Desde 2009 ata a actualidade, o ano con maior número de falecementos foi 2009 (224) e o de menos foi 2014 (128). O mesmo pode dicirse en tasa por mil internos: 3,42 por mil en 2009 e 2,25 por mil en 2014. Non están dispoñibles os datos de 2016 no momento de redactar estas liñas.

Dos 155 falecementos rexistrados en 2015, 147 son homes e 8 mulleres. A media de idade é de 47,8 anos. 95 persoas faleceron no centro penal no que se atopaban, 59 nun hospital e 1 no traslado. Houbo 92 falecementos por causas naturais e 63 por causas violentas, incluíndo nelas a inxesta de drogas (37 falecementos), os suicidios (23), os accidentes (2) e a agresión doutro interno (1). No que incumbe á súa distribución por centros penais, ha de destacarse o número de falecementos en Morón de la Frontera (Sevilla) (12), Madrid VII-Estremera (10) e A Lama (Pontevedra) (8).

Como se indicou, houbo 23 suicidios (20 homes e 3 mulleres), un menos que o ano anterior. O número de suicidios nos últimos anos ten como cifra máis alta os 31, de 2013, e como cifra máis baixa os 15, de 2011. En marzo de 2014 foi revisado o Programa de Prevención de Suicidios no ámbito penal correspondente á Secretaría Xeral de Institucións Penais, sendo de destacar o descenso do número de suicidios, desde os 31 de 2013 aos 23-24 por ano das últimas cifras dispoñibles. Iso non exclúe a necesidade de que todos os profesionais penitenciarios manteñan unha actitude activa para detectar a concorrencia de posibles situacións de desencadeamentos da conduta suicida xa desde o ingreso do interno en prisión.

Extracto do último Informe do defensor do pobo no que fai referencia ás mortes en prisión (páxinas 153-16).

As táboas que aparecen a continuación conteñen os falecementos dos últimos 10 anos, por ano, centros e causa da morte.

Mortalidade por causas e centro penitenciario en II.PP. 2006
Natural no VIH VIH/SIDA
CENTRO Total Suicidio Drogas Agresión Acci dente
A LAMA 11 4 3 1 2 1
ALBACETE 1 1
ALBOLOTE 6 3 1 1 1
ALGECIRAS 6 3 1 2
ALICANTE 1 4 3 1
ALICANTE 2 4 2 1 1
ALICANTE PSQ. 6 2 2 2
ALMERIA 5 2 2 1
AVILA 1 1
BADAJOZ 3 1 1 1
BURGOS 2 1 1
CACERES 2 2
CASTELLON 2 1 1
CEUTA 1 1
CORDOBA 10 4 2 4
CUENCA 2 1 1
DAROCA 2 1 1
EL DUESO 2 2
HUELVA 7 5 1 1
JAEN 2 1 1
LA MORALEJA 6 5 1
LAS PALMAS 2 1 1
LEON 3 3
LUGO BONXE 1 1
LUGO MONT. 1 1
MADRID 1 1 1
MADRID 2 3 3
MADRID 3 6 5 1
MADRID 4 7 6 1
MADRID 5 6 3 1 2
MADRID 6 8 6 1 1
MADRID CIS 1 1
MALAGA 6 2 1 1 1 1
MELILLA 1 1
MURCIA 3 3
NANCLARES 5 2 1 1 1
OCAÑA1 2 2
OCAÑA 2 1 1
OURENSE 3 2 1
PALMA MALL. 4 3 1
PAMPLONA 1 1
PUERTO 1 1 1
PUERTO 2 4 2 1 1
SAN SEBASTIAN 2 1 1
SANTANDER 1 1
SEGOVIA 1 1
SEVILLA 13 7 2 1 3
SEVILLA PSQ. 3 3
TEIXEIRO 11 4 2 2 2 1
TENERIFE 6 3 1 1 1
TOPAS 5 2 3
VALENCIA 12 7 4 1
VILLABONA 4 1 1 1 1
ZARAGOZA 5 3 1 1
TOTAL: 218 115 27 25 43 4 4

Mortalidade por causas e centro penitenciario en II.PP. 2007

Natural no VIH VIH/SIDA
CENTRO Total Suicidio Drogas Agresión Acci dente
A LAMA 12 5 4 1 2
ALBOLOTE 8 4 2 2
ALGECIRAS 9 3 1 2 3
ALICANTE 2 6 2 1 2 1
ALICANTE PSQ. 5 3 2
ALMERIA 2 2
AVILA 1 1
BILBAO 2 1 1
BURGOS 3 1 2
CACERES 1 1
CASTELLON 2 1 1
CORDOBA 7 7
DAROCA 1 1
EL DUESO 3 1 1 1
HUELVA 7 4 2 1
JAEN 3 2 1
LAS PALMAS 4 4
LEON 6 4 1 1
LOGROÑO 1 1
LUGO MONT. 1 1
MADRID 2 3 2 1
MADRID 3 3 2 1
MADRID 4 5 3 1 1
MADRID 5 11 3 4 1 3
MADRID 6 6 1 1 3 1
MALAGA 4 3 1
MELILLA 1 1
NANCLARES 3 1 2
OCAÑA1 2 2
OCAÑA 2 1 1
OURENSE 6 2 1 3
PALMA MALL. 6 4 2
PAMPLONA 1 1
PUERTO 1 3 3
PUERTO 2 4 1 1 2
SANTANDER 1 1
SEGOVIA 2 1 1
SEVILLA 10 4 3 1 2
SEVILLA PSQ. 2 2
SORIA 1 1
TEIXEIRO 5 1 2 2
TENERIFE 5 2 2 1
TOPAS 1 1
VALENCIA 17 9 4 3 1
VILLABONA 4 2 1 1
ZARAGOZA 3 2 1
TOTAL: 202 99 30 27 43 2 1

Mortalidade por causas e centro penitenciario en II.PP. 2008

Centro Total Natural No VIH VIH/SIDA Suicidio Drogas Agresión Acci dente
A LAMA 14 4 3 7
ALBOLOTE 11 7 1 1 2
ALGECIRAS 7 4 1 2
ALICANTE 2 3 2 1
ALICANTE C. 6 4 1 1
ALICANTE PS. 7 5 2
ALMERIA 2 1 1
BADAJOZ 4 1 1 2
BILBAO 1 1
BURGOS 3 1 1 1
CACERES1 1 1
CASTELLON 8 7 1
CASTELLON 2 1 1
CIS V. KENT 1 1
CORDOBA 10 5 1 1 3
EL DUESO 4 4
HERRERA 1 1
HUELVA 2 1 1
IBIZA 1 1
JAEN 1 1
LA MORALEJA 4 1 3
LAS PALMAS 1 1
LEON 2 2
LUGO MONT. 1 1
MADRID 1 MUJ. 2 1 1
MADRID 2 2 1 1
MADRID 3 1 1
MADRID 4 7 5 1 1
MADRID 5 9 6 1 1 1
MADRID 6 9 3 2 1 2 1
MALAGA 4 4
MURCIA 1 1
NANCLARES 3 1 2
OCAÑA1 1 1
OCAÑA 2 3 1 1 1
OURENSE 1 1
PALMA MALL. 1 1
PAMPLONA 3 1 2
PUERTO 2 1 1
PUERTO 3 6 4 1 1
S. CRUZ PALMA 1 1
SEVILLA (MORON) 1 1
SEVILLA 2 14 4 4 6
SEVILLA PSQ. 2 2
TEIXEIRO 10 5 4 1
TENERIFE 9 4 2 1 2
TOPAS 4 3 1
VALENCIA 11 3 5 2 1
VALENCIA CIS 2 1 1
VALLADOLID 3 2 1
VILLABONA 9 5 1 3
ZARAGOZA 9 3 1 5
TOTAL: 225 111 34 19 57 3 1

Mortalidade por causas e centro penitenciario en II.PP. 2009

Centro Total Natural No VIH VIH/SIDA Suicidio Drogas Agresión Acci dente
A LAMA 8 5 1 1 1
ALBOLOTE 12 3 1 2 6
ALCALAGUADAIRA 1 1
ALGECIRAS 4 4
ALICANTE 1 4 3 1
ALICANTE 2 6 6
ALICANTE PSQ. 10 7 3
ALMERIA 1 1
BADAJOZ 3 1 1 1
BILBAO 1 1
BURGOS 2 1 1
CACERES 1 1
CASTELLON 1 2 2
CASTELLON 2 5 3 1 1
CIS MALAGA 1 1
CIS MALLORCA 1 1
CORDOBA 7 4 3
DAROCA 1 1
EL DUESO 4 2 1 1
HERRERA 1 1
HUELVA 5 4 1
JAEN 2 1 1
LA MORALEJA 8 4 1 1 2
LAS PALMAS 1 1
LEON 4 2 1 1
LUGO BONXE 6 4 1 1
LUGO MONT. 1 1
MADRID 1 MUJ. 1 1
MADRID 2 4 1 3
MADRID 3 3 1 1 1
MADRID 4 8 7 1
MADRID 5 5 2 2 1
MADRID 6 7 5 2
MADRID 7 2 2
MALAGA 6 4 1 1
MELILLA 1 1
MURCIA 2 2
NANCLARES 2 2
OCAÑA1 1 1
OCAÑA 2 3 2 1
OURENSE 2 1 1
PALMA MALL. 5 2 2 1
PUERTO 2 2 1 1
PUERTO 3 7 3 3 1
SANTANDER 2 1 1
SEGOVIA 1 1
SEVILLA 2 1 1
SEVILLA (MORON) 8 3 1 4
SEVILLA CIS 3 1
SEVILLA PSQ. 1 1
TEIXEIRO 17 9 3 5
TENERIFE 3 2 1
TOPAS 1 1
VALENCIA 11 6 1 4
VILLABONA 6 4 1 1
ZARAGOZA 6 4 1 1
TOTAL: 224 128 17 27 47 3 2

Mortalidade por causas e centro penitenciario en II.PP. 2010

Centro Total Natural No VIH VIH/SIDA Suicidio Drogas Agresión Accidente
A LAMA 10 4 1 1 4
ALBACETE 1 1
ALBOLOTE 6 4 1 1
ALGECIRAS 3 1 2
ALICANTE 1 2 1 1
ALICANTE PSQ. 6 5 1
ALMERIA 1 1
ARRECIFE 2
BADAJOZ 5 3 1 1
BILBAO 2 1 1
BURGOS 1 1
CACERES 1 1
CASTELLON 2 1 1
CASTELLON 2 8 6 1 1
CIS MADRID “V. KENT” 1 1
CORDOBA 2 1 1
EL DUESO 2 1 1
HERRERA 1 1
HUELVA 4 1 1 2
LA MORALEJA 6 3 3
LAS PALMAS 5 1 1 2 1
LEON 5 4 1
LOGROÑO 3 2 1
LUGO MONTERROSO 2 2
MADRID 3 3 2 1
MADRID 4 2 1 1
MADRID 6 6 4 1 1
MADRID 7 9 6 1
MALAGA 3 1 1 1
MELILLA 1 1
MURCIA 3 1 1 1
NANCLARES 3 1 1 1
OCAÑA1 3 3
OCAÑA 2 2 1 1
OURENSE 1 1
PALMA MALLORCA 2 1 1
PAMPLONA 3 1
PUERTO 1 1 1
PUERTO 2 1 1
PUERTO 3 5 1 2 1 1
SEVILLA 1 6 5 1
SEVILLA 2 MORON 11 5 3
TEIXEIRO 5 2 1 1 1
TENERIFE 5 4 1
TOPAS 6 3 1
VALENCIA 8 5 1 1 1
VALLADOLID 2 2
VILLABONA 5 2 1 1 1
ZARAGOZA 8 5 1 1 1
TOTAL 185 101 16 23 39 1 5

Mortalidade por causas e centro penitenciario en II.PP. no ano 2011

Centro Total Natural no VIH VIH/SIDA Suicidio Drogas Agresión Accidental
A LAMA 6 4 1 1
ALBOLOTE 6 2 1 3
ALCAZAR 1 1
ALGECIRAS 6 3 3
ALICANTE 2 4 2 2
ALICANTE PS. 5 2 2 1
ALMERIA 2 2
BURGOS 1 1
CACERES 2 1 1
CASTELLON 2 7 2 2 3
CIS. MALAGA 1 1
CIS. MURCIA 1 1
CORDOBA 4 4
CUENCA 1 1
EL DUESO 2 2
HUELVA 4 2 1 1
JAEN 2 1 1
LA MORALEJA 5 3 2
LAS PALMAS 1 1
LAS PALMAS 2 1 1
LEON 4 3 1
LUGO (B) 2 2
MADRID 2 2 2
MADRID 3 2 1 1
MADRID 4 2 2
MADRID 5 2 2
MADRID 6 5 4 1
MADRID 7 4 4
MALAGA 5 3 2
MURCIA 2 1 1
NANCLARES 1 1
PALMA MALLORCA 2 1 1
PUERTO 1 1 1
PUERTO 2 2 2
PUERTO 3 6 2 3 1
SEGOVIA 1 1
SEVILLA 1 1 1
SEVILLA 2 MORON 7 1 6
SEVILLA PS. 3 2 1
SORIA 1 1
TEIXEIRO 3 3
TENERIFE 3 3
TERUEL 1 1
TOPAS 1 1
VALENCIA 7 5 1 1
VALLADOLID 1 1
VILLABONA 14 7 4 2 1
ZARAGOZA 3 1 1 1
Total 149 79 10 15 39 4 2

Mortalidade por causas e centro penitenciario en II.PP. no ano 2012

Centro Total Natural no VIH VIH/SIDA Suicidio Drogas Acci dental
A LAMA 7 6 1
ALAVA/ARABA 2 1 1
ALBOLOTE 4 1 1 1 1
ALCAZAR 1 1
ALGECIRAS 7 4 3
ALICANTE 2 4 4
ALICANTE C. 2 2
ALICANTE PS. 3 1 1 1
ALMERIA 1 1
AVILA 1 1
BADAJOZ 1 1
BILBAO 1 1
BURGOS 3 2 1
CACERES 2 1 1
CASTELLON 3 2 1
CASTELLON 2 7 5 2
CIS. MALLORCA 1 1
CIS. 1 1
CIS. SEVILLA “J. ASUA” 1 1
CIS. VALENCIA 1 1
CORDOBA 3 2 1
EL DUESO 1 1
HERRERA 1 1
JAEN 1 1
LA MORALEJA 2 1 1
LAS PALMAS 2 2
LAS PALMAS 2 3 2 1
LEON 1 1
LOGROÑO 2 1 1
LUGO (B) 4 1 1 2
LUGO (M) 2 2
MADRID 1 MUJERES 1 1
MADRID 3 4 3 1
MADRID 4 3 3
MADRID 5 7 3 1 2 1
MADRID 6 5 3 2
MADRID 7 3 2 1
MALAGA 8 4 1 3
MENORCA 1 1
MURCIA 3 1 2
MURCIA 2 1 1
OURENSE 2 1 1
PALMA MALL. 1 1
PAMPLONA 2 1 1
PUERTO 2 3 3
PUERTO 3 4 2 2
S. SEBASTIAN 1 1
SEGOVIA 2 2
SEVILLA 1 4 1 1 2
SEVILLA 2 MORON 2 1 1
SEVILLA PS. 4 1 2 1
TEIXEIRO 9 6 2 1
TENERIFE 1 1
TOPAS 5 3 1 1
VALENCIA 6 4 1 1
VALLADOLID 2 1 1
VILLABONA 4 2 2
ZARAGOZA 4 4
Total 166 96 9 25 31 5

Mortalidade por causas e centro penitenciario en II.PP. no ano 2013

Centro Total Natural no VIH VIH/SIDA Suicidio Drogas Agresión Accidental
C.P H C.P H C.P H C.P H C.P H C.P H
A LAMA 3 1 1 1
ALAVA/ARABA 2 1 1
ALBACETE 1 1
ALBOLOTE 7 1 2 1 3
ALGECIRAS 6 2 3 1
ALICANTE 2 1 1
ALICANTE C. 1 1
ALICANTE PS. 7 1 1 1 1 1 1 1
ALMERIA 1 1
ARRECIFE 1 1
BILBAO 1 1
BURGOS 1 1
CACERES 2 2 1 1
CASTELLON 1 1
CASTELLON 2 8 1 2 3 1 1
CIS. MALAGA 1 1
CORDOBA 3 1 1 1
DAROCA 3 1 2
EL DUESO 1 1
HUELVA 4 2 2
LA MORALEJA 5 1 3 1
LAS PALMAS 2 3 1 1 1
LEON 6 1 2 2 1
LUGO (B) 1 1
LUGO (M) 1 1
MADRID 2 1 1
MADRID 3 3 1 1 1
MADRID 4 2 1 1
MADRID 5 5 2 2 1
MADRID 6 2 1 1
MADRID 7 3 3
MALAGA 3 2 1
MENORCA 1 1
MURCIA 2 1 1
OCAÑA1 2 1 1
OCAÑA 2 1 1
OURENSE 5 2 1 1 1
PALMA MALL. 4 1 3
PAMPLONA 1 1
PUERTO 1 1 1
PUERTO 2 1 1
PUERTO 3 5 3 2
S. CRUZ PALMA 1 1
SEGOVIA 1 1
SEVILLA 1 6 1 2 1 1 1
SEVILLA 2 MORON 7 3 1 2 1 1
SEVILLA PS. 5 3 2
SORIA 1 1
TEIXEIRO 4 2 1 1
TENERIFE 1 1
TOPAS 7 2 1 4
VALENCIA 8 3 2 3
VALLADOLID 3 3
VILLABONA 4 1 2 1
ZARAGOZA 2 1 1
Total: 162 41 50 5 29 2 25 1 1 2 5

Mortalidade por causas e centro penitenciario en II.PP. no ano 2014

Centro Total Natural no VIH VIH/SIDA Suicidio Drogas Agresión Accidental
C. P H C. P H C.P H C. P H C .P H C.P H
A LAMA 6 1 2 1 2
ALBOLOTE 4 1 1 1 1
ALGECIRAS 3 2 1
ALICANTE 2 3 1 1 1
ALICANTE PS. 7 1 3 3
ALMERIA 1 1
ARRECIFE 1 1
BILBAO 1 1
BURGOS 3 3
CASTELLON 1 1
CASTELLON 2 1 1
CIS. MURCIA “G. MIRANDA” 1 1
CIS. VALENCIA 1 1
CORDOBA 3 1 1 1
EL DUESO 4 1 1 1 1
HERRERA 1 1
HUELVA 2 1 1
JAEN 4 1 1 1 1
LA MORALEJA 2 1 1
LAS PALMAS 1 1
LAS PALMAS 2 6 1 2 3
LEON 3 1 2
LUGO (B) 2 1 1
LUGO (M) 1 1
MADRID 4 2 1 1
MADRID 5 2 1 1
MADRID 6 3 1 1 1
MADRID 7 3 2 1
MALAGA 2 1 1
MURCIA 2 1 1
OCAÑA 2 2 1 1
PALMA MALL. 4 1 1 2
PAMPLONA 1 1
PUERTO 1 2 1 1
PUERTO 3 3 1 1 1
SEGOVIA 1 1
SEVILLA 1 4 3 1
SEVILLA 2 MORON 3 1 1 1
SEVILLA PS. 4 3 1
SORIA 1 1
TEIXEIRO 3 1 2
TENERIFE 5 1 1 3
TOPAS 3 1 1 1
VALENCIA 6 2 3 1
VILLABONA 4 1 3
ZARAGOZA 7 3 2 1 1
TOTAL: 128 32 30 2 10 24 23 2 2 2

Mortalidade por causas e centro penitenciario en II.PP. no ano 2015

Natural VIH/SIDA Suicidio Drogas Agresión Acci dental
Centro Total no VIH
C:P H C:P H C:P H C:P H C:P H C:P H
A LAMA 8 1 1 2 3 1
ALBOLOTE 4 3 1
ALCAZAR 1 1
ALGECIRAS 6 2 2 1 1
ALICANTE 2 5 2 2 1
ALICANTE C. 1 1
ALICANTE PS. 1 1
ALMERIA 3 2 1
ARRECIFE 1 1
AVILA 1 1
BADAJOZ 1 1
BILBAO 1 1
CACERES 2 1 1
CASTELLON 2 4 1 2 1
CIS. MALAGA 1 1
CIS. MURCIA 1 1
CORDOBA 1 1
DAROCA 1 1
EL DUESO 4 1 3
HERRERA 2 2
HUELVA 1 1
JAEN 3 1 2
LA MORALEJA 2 1 1
LAS PALMAS 4 2 2
LAS PALMAS 2 1 1
LEON 5 2 2 1
LOGROÑO 1 1
MADRID 1 MUJERES 1 1
MADRID 2 1 1
MADRID 4 7 2 2 2 1
MADRID 5 2 1 1
MADRID 6 10 2 2 1 3 2
MADRID 7 3 1 1 1
MALAGA 7 2 2 1 2
MURCIA 1 1
MURCIA 2 2 2
OURENSE 3 1 1 1
PALMA MALL. 2 1 1
PAMPLONA 1 1
PUERTO 1 1 1
PUERTO 3 4 1 1 2
SEGOVIA 1 1
SEVILLA 1 2 1 1
SEVILLA 2 MORON 12 2 4 6
SEVILLA PS. 1 1
TEIXEIRO 6 1 2 1 2
TENERIFE 4 2 1 1
TOPAS 2 2
VALENCIA 6 2 1 1 2
VALLADOLID 2 1 1
VILLABONA 6 1 2 1 2
ZARAGOZA 3 2 1
TOTAL: 155 36 50 6 23 36 1 1 1 1

Respecto ao ano 2016, a data de hoxe non se dispón de toda a información de autopsias e/ou informes toxicolóxicos solicitados aos xulgados, necesaria para confirmar as causas do falecemento.

O número de falecementos no ano 2016, que inclúe os ocorridos nos centros penais e hospitais de referencia foi de 156.

O número de falecementos por suicidio ocorridos nos centros penais foi de 21 no propio centro e 2 nos hospitais de referencia. Outros 2 ocorreron estando en situación de permiso ou outras asimilables.

O número de falecementos ocorridos en situación de permiso ou outras asimilables foi de 14.

Fonte: tokata.info

Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: