[Italia] Scripta Manent

Tradución do artigo da revista Croce Nera nº3

1937

A fiscalía de Turín decidiu someter a proceso toda unha corrente da anarquía, a do anarquismo antiorganizador.

Non é unha hipérbole defensiva buscando conmocionar senón o que a xuíz de instrución(1) de Turín, Anna Ricci, ratifica coa orde de prisión preventiva emitida en xullo de 2016 e levada a cabo en setembro, probablemente por non perturbar as vacacións estivais dalgún funcionario.

Esta opción inquisitoria dedúcese dun risible esquema feito público en dita orde, nado do nocivo encontro entre a mente dun pasmilla e a lectura apresurada dalgún glosario de Wikipedia, esquema que dá corpo a unha visión maniqueo-represiva dunha «anarquía social» boa e inocua e dunha «anarquía individual (antisocial ou anticlasista)» violenta e atractiva aos fins represivos, dos que o «modelo antiorganizacional» é precisamente o seu método.

Este esquema, pasando por unha serie de distincións, tenta chegar a delimitar unha área, crear unha gaiola, polo que desde un xenérico «insurreccionalismo» (subproducto do modelo antiorganizacional), sempre en diverso grao violento e punible, sácanse subespecies que se converten en filóns de investigación(2) para os esbirros subalpinos: «insurreccionalismo clásico», «insurreccionalismo social», «insurreccionalismo ecoloxista» e a «federación anarquista informal».

Que existen tensións e correntes diversas dentro do Anarquismo está corroborado, pero está así mesmo corroborado que esta maneira de ríxido encasillamiento é consustancial á forma mentis e ás esixencias inquisitorias ás que interesa circunscribir unha área para conducir con éxito as súas manobras: neste cerco inscríbese tamén esta operación. Historicamente para os anarquistas a solidariedade cara aos presos revolucionarios foi un punto nodal de interese e encontro para construír unha sensibilidade refractaria: solidariedade revolucionaria, non solidariedade aos revolucionarios.

A operación Scripta Manent, parida pola DIGOS(3) e a fiscalía turinesas a partir do 2012, seguindo a onda de 20 anos de tentativas represivas cíclicas e frustradas, leva o 6 de setembro de 2016 á detención de cinco anarquistas: AM, VS, DC, MB, AB, xa baixo diferentes epígrafes investigados e/ou detidos por diferentes publicacións anarquistas sobre acción e represión como Pagine in Rivolta(4), o boletín de Croce Nera Anarchica(5), KNO3(6); ademais de dous autos de prisión preventiva para AC e NG, compañeiros xa encarcerados desde 2012 polo ataque ao conselleiro delegado da Ansaldo Nucleare, Adinolfi, reivindicado na sala de xuízo en outubro de 2013 como núcleo Olga (FAI/FRI) e aparte desde hai anos coñecidos redactores de Pagine in Rivolta e imputados, e Alfredo condenado, por KNO3. 

Son así mesmo investigados en liberdade provisional outros catro anarquistas xa obxecto de prisión preventiva pola operación Ardire(7), da que un tronco do sumario conflúe neste procedemento, e outros catro para os que se rexeitou a súa detención na disposición de xullo, contra o que o fiscal tentou apelar, con resultado negativo, en outubro de 2016. Ademais efectuáronse 32 rexistros en toda Italia e como consecuencia nun deles foi detido un compañeiro, redactor de CNA que aínda permanece en prisión baixo réxime AS2(8).

-As investigacións constan aínda abertas-

A operación é conducida polo fiscal Roberto Sparagna, novo en sumarios denominados antiterroristas pero coñecido por levar procesamentos contra a denominada criminalidade organizada. Non se chega a saber se esta operación nace da súa propia vontade ou baixo o input dos esbirros turineses: a impresión prevalente é a segunda, reforzada in primis pola mole de investigacións conducidas pola DIGOS e arquivadas cos anos, ademais de por pintorescos episodios en torno, como os «saúdos do experto Petronzi» (exdirigente digos turinés) que Sparagna preocupouse de citar con énfase durante un dos intentos de interrogatorio.

Que o fiscal sexa un boneco de ventrílocuo para todos os efectos ou estea dotado de vontade propia pouco importa, o intento declarado é o de reprimir e acalar unha compoñente anarquista que sempre sostivo, e continúa sostendo, a acción directa, a solidariedade aos presos revolucionarios, as prácticas multiformes da acción destrutiva anarquista, a rebelión permanente ante o conformismo e ante a adecuación política, dentro e fóra do ámbito dos movementos sociais.

As imputacións son para todos de 270 bis, algúns desde o 2003, outros desde o 2008(9) pola FAI/FRI, baixo varios epígrafes, desde «promotores/organizadores» a «partícipes». Ademais AC e AB son acusados con 280 bis dunha serie de ataques(10) acaecidos desde o 2005 ao 2007 en base ao que é definido como «grave cadro de indicios», aínda que en realidade os citados foran xa investigados polos mesmos esbirros, cos mesmos «indicios», sobre os mesmos feitos a rebufo de cando ían acaecendo e no 2012 co habitual aparataxe de interceptacións telefónicas, ambientais, videograbaciones, seguimentos, cotejamiento de ADN etc. e as dilixencias foran arquivadas.

O intento é ese, xurdindo no período que vai desde as detencións do 2012, de aplicar o delito asociativo por ferir a Adinolfi e de indagar sobre toda unha área decata de compañeiros que se solidarizaron cos detidos e a súa acción: os esbirros usan o 270 bis e os denominados «delitos de finalidade» para examinar e unificar baixo a súa xurisdición, exhumando e reelaborando ad hoc unha serie de dilixencias arquivadas, canto xa pasou por diversas fiscalías itálicas. Desta reunificación, citada na propia orde, xa asomaran amplamente indicios a nivel mediático tanto en anos anteriores como en agosto de 2016, en artigos xornalísticos que describían «cimas antiterroristas» entre as diferentes fiscalías ademais de insinuacións sobre «malos mestres» e «infiltrados violentos» en contextos de por si democraticamente dixeribles.

Esta vez seguindo un proceso lóxico e temporal inverso á clásico acción/represión, aquí a represión busca retroactivamente accións irresoltas e posicións políticas consolidadas desde hai 20 anos como advertencia e freo aos «excesos» solidarios actuais, coa evidente vontade de reprimir a mal dixerida solidariedade e o crecemento dun sentir anarquista que abertamente trata, publica e sostén a presos e acción.

As ambicións dos esbirros querían ser aínda máis amplas, como indican rexistros e detencións errados e sobre todo a formulación do acusatorio que cobre 20 anos de accións e publicidade anarquista.

O excursus parte do proceso Marini de 1996(12) ata a actual Cruz Negra Anarquista, determinando un filón ideal que a partir das posicións de crítica á xestión procesual do sumario romano, pasando polos varios artigos e reivindicacións recollidos en Pagine in Rivolta, KNO3 ou CNA chega ata os textos de discusión e invitación a acudir ao xuízo Adinolfi (COA CABEZA ALTA e AQUÍ E AGORA) e á actual CNA.

Por iso non é unha hipérbole afirmar que este sumario esténdese a un sentir anarquista, a pesar de que tenta circunscribir o cerco: conceptos cardinales do ideario e do método antiautoritario como a acción directa, o rexeitamento á delegación, a afinidade e a informalidade, a solidariedade revolucionaria e o apoio mutuo, na boca e no papelorio dos investigadores convértense na perigosa materia prima a reprimir nada máis nacer.

Non están a procesar a un mero «delito de opinión», non é a censura dunha democrática liberdade de expresión: é a guerra que a autoridade pon en marcha contra a alianza de pensamento e acción que está na base do anarquismo.

Tratando de atacar publicacións, blogues ou calquera instrumento comunicativo dos que os anarquistas se doten, a represión non fai máis que reafirmar a súa validez: espiña no flanco da orde da servidume e do silencio.

Anna

Prisión de Latina

(1)GIP Anna Ricci. En realidade sobre o papel a función do Xuíz de Investigacións Preliminares é a de vixiante e garante da actuación da policía xudicial e pola fiscalía, xa que Italia é dos estados nos que a instrución dos casos corre a cargo do ministerio público. Ndt

(2)Sobre este esquema a fiscalía turinesa elaborou diversos procedementos xudiciais no trascurso dos dous últimos anos, desembocados tanto no intento de procesar por 270 bis a tres anarquistas ecoloxistas xa condenados en Suíza por unha sabotaxe frustrada á IBM, como no de encausar por 270 bis, con rexistros e autos informativos de dilixencias, a anarquistas que se ocupan dunha caixa de solidariedade cos presos.

(3)DIGOS: División de Investigacións Xerais e Operacións Especiais, creada en 1974, considérase a policía política por excelencia. Ndt

(4)Pagine in Rivolta sae co subtítulo de «xornal anarquista revolucionario», desde 1997 a 2002, con 14 números de tirada diversa, ata as 1000 copias. Contiña tanto artigos de profundización e crítica ao movemento anarquista como cronoloxía de accións directas, textos de reivindicacións, listas de presos, noticias sobre represión.

(5)[A primeira edición en lingua italiana de Croce Nera é aquela, histórica, editada desde 1969 a 1973 para apoiar aos antifranquistas españois, por iniciativa, entre outros, de Piñeiro Pinelli, co empeño da Anarchist Black Cros de Stuart Christie]. O boletín de CNA ao que fan referencia as atencións represivas é o editado entre 2001 e 2005, ademais do actual CNA publicado a partir de 2014 con blogue e edición impresa. A redacción de Croce Nera do 2001/2005 fora obxecto do sumario boloñés por 270 bis «Operación Croce Nera» do 2005 con sete detencións (entre as cales as de tres dos actuais procesados en Scripta Manent), que se resolveu co sobresemento do caso.

(6)KNO3 sae cun único número, o 0, en 2008 co subtítulo de «folla anarquista revolucionaria», cunha serie de artigos de análises e crítica. No 2008 é obxecto dun procesamento por 270 bis, a «Operación Shadow» do ministerio público de Perusa, fiscal Emanuela Comodi co auxilio dos Reagrupamientos Operativos Especiais dos Carabinieri, no que o delito asociativo caerá en primeira instancia e na apelación concretarase, en 2015, nunha condena de tres anos a AC e AB e a un terceiro compañeiro procesado en liberdade provisional neste sumario, por 302 cp con agravante de finalidade terrorista polos artigos de KNO3 e en condenas a outros compañeiros por intento de sabotaxe a unha liña ferroviaria e furto de vehículo.

(7)A «Operación Ardire [Arroxo, Ousadía]», partida do ministerio público de Perusa, fiscal Comodi con auxilio dos ROS dos Carabinieri, leva a sete detencións en xuño de 2012 por 270 bis por unha serie de ataques asinados FAI/FRI acaecidos entre 2009 e 2012. O procesamento, nas apelacións, pasará de ser competencia territorial de Perusa a Milán. E unha parte deste, no que respecta a SF, EDB, GPS, GLT, á súa vez de Milán a Turín confluíndo en Scripta Manent. Entre tanto todos os detidos que permanecían en prisión en 2013 foron liberados por cumprimento de prazos.

[GPS xa estaba encarcerado por outros feitos e seguiu en reclusión, ndt].

(8)DC é detido durante un dos rexistros de Scripta Manent por acharse na súa casa material eléctrico de uso común (pilas de 9v, bombillitas). O ministerio público de Roma instrúe un sumario aparte, fiscal Francesca Polino, e mantenlle de todos os xeitos baixo réxime AS2.

(9)Desde o 2003 porque o nacemento da FAI indícase nese ano a partir dos ataques contra o entón ministro de Interior Prodi e o consecuente documento reivindicativo. Para algúns procesados a partir de 2008 por haber xa sido sometidos a investigación, con sobresemento, por eses mesmos feitos.

(10)Artefacto explosivo contra carabinieri do Reagrupamiento de Investigacións Científicas, RIS, de Parma en outubro de 2005, reivindicado pola Cooperativa Artesá Lume e Afíns (ocasionalmente espectacular)/FAI. Sobre explosivo/incendiario ao entón alcalde de Bolonia Cofferati en novembro de 2005 reivindicado pola CAFA(oe)/FAI. Dobre atentado explosivo á Escola de Alumnos de Carabinieri de Fossano (Cúneo) en xuño de 2006 coa firma Revolta Anónima e Tremenda/FAI. Sobres explosivos/incendiarios ao entón alcalde de Turín Chiamparino, a Beppe Fossati (director de Torino Cronaca) e á sede de Coema Edilitia, implicada na construción do Centro de Identificación e Expulsión de Turín en xullo de 2006 coa firma FAI/RAT. Tres artefactos que explotaron consecutivamente no barrio turinés da Crocetta, en marzo de 2007, coa firma FAI/RAT.

(11)No verán de 2012, entre as investigacións e o sucesivo arresto de AC e NG a fiscalía de Turín e outras fiscalías italianas reabren unha serie de dilixencias arquivadas sobre ataques asinados como FAI acaecidos durante os últimos 10 anos.

(12)En 1995 son detidos e sometidos a xuízo unha trintena de anarquistas por iniciativa do ministerio público de Roma, fiscal Antonio Marini co auxilio dos ROS dos Carabinieri por 270 bis ademais da imputación por varios delitos específicos. O delito asociativo cae no 2004 polo que respecta á denominada Organización Revolucionaria Anarquista Insurreccional, queda unha condena por propaganda subversiva e outras por delitos específicos. 

Jerigonza penal, ndt:

-AS, Alta Seguridade, reservada a encarcerados por delincuencia organizada, «terrorismo»…

-Artigo 270 bis. Figura entre os dedicados a «asociacións con finalidade terrorista e de subversión da orde democrática». «Quen promova, constitúa, organice ou dirixa asociacións que expoñan a comisión de actos de violencia…» . Prevé de 7 a 15 anos de reclusión.

-280 bis. «Salvo que o feito constitúa un delito máis grave, quen con finalidade terrorista cometa calquera acto dirixido a danar cousas mobles ou inmobles alleas, mediante o uso de dispositivos explosivos… ». Prevé un mínimo de 2 a 5 anos de cárcere salvo agravantes.

-E finalmente o 302 é por instigación.

Artigo tomado de Croce Nera Anarchica, aperiodico anarchico, nº 3

www.croceneranarchica.org

Fonte: barcelona.indymedia.org

Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Google photo

Estás a comentar desde a túa conta de Google. Sair /  Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: